Raspberry Pi – Vision Setup

start_openvino

source ~/start_openvino.sh